Gizlilik Politikası

Tescilli adresi Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, VAT 412.382.632, RPR Ghent, Dendermonde Bölümü olan La Lorraine Bakery Group NV (“LLBG”), faaliyetleri kapsamında, sizin gibi gerçek kişilerin bilgilerini (aynı zamanda “kişisel veriler” olarak da adlandırılır) toplamakta ve kullanmaktadır. LLBG gizliliğinizin korunmasına çok önem vermektedir ve bu sebeple sizinle ilgili topladığı bilgileri yalnızca bu gizlilik politikasında belirtildiği şekilde işlemeyi taahhüt eder. Bunu yaparken, LLBG, Genel Veri Koruma Tüzüğü (veya “GDPR”) de dahil olmak üzere, ilgili gizlilik mevzuatına uygun hareket etmektedir.
Bu taahhüdün bir parçası olarak, LLBG bu gizlilik politikasıyla kişisel verilerinizi neden ve nasıl işlediğimizi ve bu hususta haklarınızın ve yükümlülüklerimizin ne olduğunu açıklamak istemektedir. Bu gizlilik politikası ayrıca, sorunuz olması halinde veya haklarınızı kullanmanız için LLBG içerisinde kiminle temasa geçebileceğinize ilişkin bilgi vermektedir (7. bölüme bakınız).


1 Kapsam

Bu gizlilik politikası aşağıda sayılanlarla ilgili kişisel verilerin her türlü kullanımına uygulanır:
• gelecekteki, şimdiki ve geçmişteki müşteriler (gerçek kişiler);
• gelecekteki, şimdiki ve geçmişteki tedarikçiler (gerçek kişiler);
• müşterilerin temsilcileri ve personeli (tüzel kişiler);
• tedarikçileri temsilcileri ve personeli (tüzel kişiler);
• Başvuru Sahipleri;
• tesislerimizin ziyaretçileri; ve
• web sitelerimizin ziyaretçileri.
Bu gizlilik politikası tüzel kişilerle ilgili bilgilere uygulanmaz.
“Denetleyici” kişisel verilerinizin toplanması ve kullanılması amacına ve yöntemine karar veren tüzel kişiliktir. Belirli bir işleme işlemi ile ilgili ilave bir politikada aksi belirtilmediği sürece, LLBG denetleyicidir.


2 LLBG tarafından sizinle ilgili ne tür kişisel veriler toplanmaktadır?

2.1 Genel
İlk başta, isminiz, e-posta adresiniz ve/veya posta adresiniz, sabit ve/veya mobil telefon numaranız gibi, iletişime geçtiğimiz kişilerin kimlik ve iletişim bilgilerini toplarız. Bizimle posta veya e-posta yoluyla gerçekleştirdiğiniz iletişimin içeriği de ayrıca kayıt altına alınır.
Çocuklara ilişkin veriler yalnızca organize bir şirket veya okul ziyaretine katılmaları durumunda işlenmektedir.

2.2 Profesyoneller
Gerçek kişi olan profesyonel müşteriler ve tedarikçiler için unvanınız, pozisyonunuz, şirketinizin adı, banka hesap numaranız, IBAN, BIC gibi ödeme bilgileriniz, ve uygun olduğu ölçüde, vergi numaranızdır.
Tüzel kişi müşterilerin ve tedarikçilerin temsilcileri ve personeli için de, unvanınız, pozisyonunuz, şirketinizin adıdır.
Bize başka kişiler hakkında bir bilgi vermeniz halinde (bir çalışma arkadaşınızın iletişim bilgileri gibi), bu gizlilik politikasının bir kopyasını söz konusu kişilere de vermeniz gerekmektedir.

2.3 Özel kişiler
Özel kişi olup sadakat kartı bulunan müşteriler için, LLBG ayrıca satın alma geçmişi ve cinsiyet, yaş, doğum tarihi ve akrabası olup olmadığına dair kişisel detayları toplamaktadır.

2.4 Tesislerimizin ziyaretçileri
Tesislerimizden birini ziyaret ettiğinizde güvenlik kameralarımız aracılığıyla görüntülenmektesiniz. Bu kameralar daima uygun simge ile belirtilmektedir.
Ekip üyelerimizden biriyle randevunuz olması halinde resepsiyonda ziyaret sebebinizle birlikte isminizi vermelisiniz.

2.5 Organizasyonlar
LLBG tarafından düzenlenen bir organizasyona katılmanız halinde izin vermeniz durumunda fotoğrafınız çekilebilir.

2.6 Web sitelerimizin ziyaretçileri
Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz, internet sağlayıcınızın alan adı, tarayıcı tipiniz, belirli bağlantı ve iletişim verilerinizi (işletim sistemi ve platform gibi), istatistiksel bilgi ve davranışınıza (ziyaret ettiğiniz sayfalara ilişkin bilgi, talep ettiğiniz bilgi ve sitemizde geçirdiğiniz zaman gibi), alışkanlıklarınıza ve tercihleriniz ilişkin bilgi de toplamaktayız.

2.7 Müracaat Edenler
Boş bir pozisyon için müracaat edenler tarafından sunulan, cinsiyetiniz, yaşınız, doğum tarihiniz ve mesleki bilgileriniz (iş tecrübesi, dil, diploma, ...) gibi ilgili kişisel verileri işleriz.


3 Kişisel veriler nasıl toplanmaktadır?

Bu kişisel verileri aşağıdaki kanalları (bir veya birkaçını) doğrudan veya dolaylı olarak kullanarak toplarız:
(i) bizimle iletişime geçtiğinizde ve personelimiz ve/veya IT sistemlerimizle görüştüğünüzde;
(ii) kartvizitinizi bize verdiğinizde;
(iii) bültenlerimizden biri için kayıt olduğunuzda;
(iv) boş bir pozisyon için LLBG’ye başvurduğunuzda (genel bir başvuru veya LLBG’de boş bir pozisyona ilişkin başvuru);
(v) online sayfa üzerinden, ürün veya hizmetlerimizden sipariş ettiğinizde veya satın aldığınızda;
(vi) CCTV ve güvenlik sistemlerimiz üzerinden;
(vii) organizasyonlardaki fotoğrafçımız üzerinden;
(viii) çalıştığınız şirket üzerinden veya bir çalışma arkadaşınız üzerinden;
(ix) online araştırma aracılığıyla;
(x) sadakat kartınızı kullanarak;
(xi) anketlere, kampanyalara, yarışmalara ve/veya şirket ziyaretlerine katılarak veya kayıt olarak;
(xii) doğrudan pazarlama veri tabanından müşteri verileri satın alarak; veya
(xiii) web sitemizi ziyaret ettiğinizde ve/veya iletişim formunu doldurduğunuzda.
Gerekli olduğu yerde, kişisel verilerinizi ülkenizde bulunan resmi gazete veya muhafaza etmemiz gereken ilave kişisel verileri ihtiva eden resmi veri tabanları gibi kamusal kaynaklardan tamamlamaktayız.
Sizden doğrudan bilgi talep ettiğimizde (örneğin, bir form aracılığıyla), bu bilginin zorunlu olup olmadığını ve bu verileri paylaşmamanızın ne gibi sonuçlar doğurduğunu mutlaka belirtmekteyiz.
Sizinle ilgili sahip olduğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için, gerekmesi halinde, belirli aralıklarla bu kişisel verileri doğrulamanızı veya güncellemenizi isteyebiliriz.


4 Kişisel veriler neden toplanmakta ve kullanılmaktadır?

Kişisel verileriniz daima belirli ve etraflıca tanımlanmış bir amaç için işlenmektedir ve yalnızca söz konusu amaca ulaşmak için gereken veriler kullanılmaktadır.

4.1 Genel amaçlar
Müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz (temsilcileri ve personelleri), şirket ve web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini aşağıda sayılan genel amaçlar için işlemekteyiz:
(i) faaliyetlerimizin izlenmesi (satışlar, müşteri sayısı vb. ile ilgili istatistikleri ölçmek ve derlemek);
(ii) altyapı ve işin devamlılığının yönetimi de dahil olmak üzere bilgi teknolojilerimizin yönetimi;
(iii) ürün ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak;
(iv) ekonomik menfaatlerimizi koruma altına almak;
(v) arşivleme sistemlerimizin yönetimi;
(vi) resmi merci veya mahkemeden gelen soruları yanıtlamak;
(vii) kanuni yükümlülükleri yerine getirmek;
(viii) birleşme ve devralmalar; ve
(ix) dolandırıcılığın engellenmesi.

4.2 Profesyoneller
Müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin (temsilcileri ve personelleri) kişisel verilerini aşağıda sayılan amaçlar için işlemekteyiz:
(i) sözleşmelerin hazırlanması ve ifası;
(ii) satın alma, tedarik, faturalama ve muhasebe;
(iii) müşteriler, tedarikçiler ve ortak programları ile ilişkileri yönetmek;
(iv) ilgili politikalara, sağlık ve güvenlik kurallarına uymak da dahil olmak üzere, tesislerimizdeki faaliyetleri izlemek; ve
(v) sizin veya çalıştığınız şirketin bize vermiş olduğu adresleri kullanarak (bize izin vermiş olmanız halinde) ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili ilgi çekici bilgiler de dahil olmak üzere periyodik olarak bülten ve tanıtıcı e-postalar göndermek, örneğin sosyal medya aracılığıyla hedef tanıtımları.

4.3 Özel kişiler
Özel kişi olan müşterilerimizin kişisel verilerini de aşağıdaki amaçlar için işlemekteyiz:
(i) ürün ve hizmetlerin planlanması ve müşterilere gönderimi;
(ii) sadakat kartlarının yönetimi;
(iii) müşteri ilişkilerinin yönetimi;
(iv) online da dahil olmak üzere (kişiselleştirilmiş) siparişlerin işlenmesi, ve gerektiğinde söz konusu siparişlerin durumları ile ilgili olarak müşterilerin bilgilendirilmesi;
(v) işe alım ve seçim;
(vi) faturalama ve muhasebe;
(vii) sizin bize vermiş olduğunuz adresleri kullanarak (bize izin vermiş olmanız halinde) ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili ilginizi çekebilecek bilgiler de dahil olmak üzere periyodik olarak bülten ve tanıtıcı e-postalar göndermek, örneğin sosyal medya aracılığıyla hedef tanıtımları;
(viii) telefonla sorulan sorular da dahil olmak üzere müşterilerden gelen soruları yanıtlamak; ve
(ix) promosyonların, kampanyaların ve yarışmaların organizasyonu.

4.4 Tesislerimizin ziyaretçileri
Ziyaretçilerimizin kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar için işlemekteyiz:
(i) şirket ve okul ziyaretlerinin organizasyonu; ve
(ii) uygulanan politikalara, sağlık ve güvenlik kurallarına uymak da dahil olmak üzere tesislerimizdeki faaliyetlerin izlenmesi.

4.5 Web sitelerimizin ziyaretçileri
Web sitelerimizin ziyaretçilerinin kişisel verilerini de aşağıdaki amaçlar için işlemekteyiz:
(i) web sitelerimizi yönetmek ve geliştirmek (ör. sunucu sorunlarının tespiti, veri trafiğinin optimizasyonu, web sayfalarının entegrasyonu ve optimizasyonu aracılığıyla);
(ii) web sitelerimizin kullanımının ölçülmesi (ör. veri trafiğinin istatistiklerini derleyerek veya ziyaretçilerin davranışlarına ve ziyaret ettikleri sayfalara ilişkin bilgi toplayarak);
(iii) web sitesinin içeriğini her bir ziyaretçiye uyarlamakla birlikte deneyiminizi geliştirmek ve kişiselleştirmek (ör. çerez kullanımıyla birlikte seçimlerinizi ve tercihlerinizi hatırlayarak);
(iv) e-posta kampanyalarımızın etkinliğini analiz etmek ve müşterilerimizle daha iyi iletişim halinde olabilmek adına e-posta gönderimini geliştirmek; ve
(v) dolandırıcılık ve web sitemizin diğer potansiyel kötü kullanımını izlemek ve engellemek.


5 Kişisel verilerin toplanmasına ve kullanımına izin veren hukuki dayanak

Kişisel veriler geçerli bir hukuki dayanak olmaksızın işlenemez. Bu sebeple kişisel verilerinizi yalnızca aşağıda sayılanlar kapsamında işleyeceğiz:
(i) kişisel verilerinizin belirlenmiş bir veya daha fazla amaç için işlenmesi için özgür iradeyle verilen, açık ve konuya özel rızanızı aldığımızda; veya
(ii) size karşı sözleşmeye dayalı yükümlülüklerimizin ifası veya talebiniz doğrultusunda sözleşme öncesi adımların atılması için işlemenin gerekmesi halinde; veya
(iii) bir kanun, kararname veya karardan ötürü tabi olduğumuz bir yükümlülüğe uymamız adına işlemenin gerekmesi halinde; veya
(iv) sizin veya diğer bir kişinin hayati menfaatlerini korumak için işlemenin gerekmesi halinde; veya
(v) menfaatlerinizi veya temel hak ve özgürlüklerinizi haksız yere etkilemediği sürece meşru menfaatlerimiz için işlemenin gerekmesi halinde. Kişisel verileriniz bu kapsamda işlenirken daima meşru menfaatimiz ve gizliliğiniz arasındaki dengeyi sağlamaya çalıştığımızı lütfen biliniz.
Söz konusu meşru menfaatlerimize örnekler: uygun maliyetli hizmetlerden yararlanmak, ürün ve hizmetlerimizi müşterilere sunmak, dolandırıcılığın önlenmesi ve bilgi teknolojileri sistemlerimizin ve iletişim ağlarımızın güvenliği, kurumsal ve sosyal sorumluluk hedeflerimize ulaşmak.
Çoğu durumda kişisel verileriniz işlenecektir çünkü şimdiki ve gelecekteki sözleşmeye dayalı ilişkilerimiz kapsamında buna gereksinim duyulmaktadır. Belirli kişisel verilerin işlenmesi için dayandığımız gerçek hukuki dayanağa ilişkin daha fazla bilgi edinmek isterseniz 7. bölümde açıklandığı üzere lütfen bizimle iletişime geçmekte tereddüt etmeyin.
Tesislerimizden birine yapılan organize edilmiş şirket ziyareti kapsamında çocuklarınızla ilgili kişisel verileri topladığımızda daima, doğrudan veya çocuklarınızın okulu aracılığıyla, sizin açık rızanızı istiyor olacağız.


6 Kişisel verilerime kimlerin erişimi vardır?

6.1 LLBG içerisinde
Kişisel verileriniz LLBG tarafından bilgi teknolojileri sistemleri içerisinde muhafaza edilecektir, fakat yalnızca LLBG içerisindeki görevlerinin bir parçası olarak kişisel verilerinize erişmesi gerekli olan personel tarafından ve yalnızca 4. bölümde belirtilen amaçlar için erişilebilecektir.
Bu personel, güvenlik, gizlilik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin şirket içi kurallarımız ve prosedürlerimizle bağlıdır. Ayrıca kişisel verilerinizi korumak için aldığımız teknik ve organizasyonel önlemlere uymak mecburiyetindedirler. Bu güvenlik önlemleri, en gelişmiş teknolojileri, uygulama maliyetlerini, kişisel verilerin işlenmesinden ve mahiyetinden doğan riskleri, hacim ve kişisel verilerin işlenmesiyle bağlantılı riskleri göz önüne almak için geliştirilmiştir.

6.2 LLBG dışında
Kişisel verilerin bir kısmı, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, yalnızca söz konusu bilgilere ihtiyaçları olması halinde, LLBG dışındaki bazı alıcı kategorileriyle de paylaşılmaktadır. Bunlara, özellikle aşağıda sayılanlar dahildir:
(i) danışmanlar, bilgi teknolojileri hizmeti sağlayıcıları, güvenlik şirketleri, sigorta şirketleri ve finans kurumları gibi hizmet sağlayıcılarımız;
(ii) pazarlama danışmanlarımızla birlikte ürünlerimizin dağıtımını yapan mağazalar ve diğer süpermarketler gibi iş ortaklarımız;
(iii) uygulanan hukuk ve yönetmelikler uyarınca paylaşmamız icap eden veya talep etmeleri halinde ulusal ve/veya uluslararası düzenleyici kurumlar, icra veya infaz mercileri veya mahkemeler;
(iv) muhasebeciler ve avukatlar gibi üçüncü kişi danışmanlar, örneğin işletmenin tamamının veya bir kısmının devri veya devralınması kapsamında; ve
(v) olası dolandırıcılık veya diğer hukuki ihlallerin incelenmesine dahil olan üçüncü kişiler.
Yukarıdaki hallerde de, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu kalmaya devam etmekteyiz. Resmi mercilerin dahil olduğu durumlar dışında, gerekmesi halinde sizi önceden bu konuda bilgilendirmediğimiz ve onayınızı almadığımız hallerde bu alıcılar verileri, başkaca bir kapsamda olmamak üzere, yalnızca bizim özel talimatlarımız kapsamında işleyebilirler. Bu kişilere, kişisel verilerinizin korunmasını garanti altına almak adına sözleşmeye dayalı belirli yükümlükler yükleriz.

6.3 Avrupa Ekonomik Bölgesi dışında
Bazen alıcılar, kişisel verilerin yeterli seviyede korunmadığı, Avrupa Ekonomik Bölgesi (“EEA”) dışındaki bir ülkede bulunuyor olabilirler. Kişisel verilerin söz konusu ülkelere gönderimi için uygulanan mevzuat, kişisel verilerin korunmasının garanti altında tutulmasını sağlayan (kişisel verilerinizin korunması için alıcılara sözleşmeye dayalı yükümlülükler yükleyen) uygun korumaları yerine getirmemizi gerektirmektedir. Bununla ilgili ek bilgileri ve açıklamaları veya bu önlemlerin bir kopyasını 7. bölümde belirtildiği şekilde haklarınızı kullanarak temin edebilirsiniz.


7 Haklarım nelerdir ve ne şekilde kullanmalıyım?

LLBG’nin sizinle ilgili işlediği kişisel verilere erişim ve yanlış veya eksik kişisel verileri düzelttirmeye hakkınız her zaman bulunmaktadır. Bazı durumlarda bu verilerin işlenmesine itiraz edebilir, işlemenin sınırlandırılmasını isteyebilir veya belirli verilerin silinmesini de talep edebilirsiniz. Son olarak, belirli durumlarda bazı kişisel verilerinizin tarafınıza veya üçüncü bir kişiye aktarılmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. LLBG söz konusu taleplerinizi veya itirazlarınızı uygulanacak veri koruma kurallarının gerektirdiği şekilde değerlendirecektir, ancak bu hakların mutlak olmadığını ve zorunlu hallerdeki muafiyetlerin devreye girebileceğini bilmeniz gerekmektedir. Bu sebeple her zaman taleplerinize veya itirazlarınıza göre hareket edemeyebiliriz.
Belirli bir türde işlemeye izin verdiğinizde, bu izni dilediğinizde geri alabilirsiniz, ancak böyle bir durumda tüm hizmetlerimizden tam olarak yararlanamayabileceğinizi de bilmelisiniz. Söz konusu iznin geri alınması, izne dayanan işlemenin geri almadan önceki yasallığını etkilemeyecektir. Buna ek olarak, kişisel verilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla kullanımına bedelsiz olarak her zaman itiraz edebilirsiniz.
Yukarıdaki haklardan herhangi birini kullanmanız durumunda, lütfen privacy@llbg.com adresine kimliğinizin bir kopyasını da ekleyerek e-posta gönderiniz.
LLBG, kişisel verilerin tarafımızca işlenmesine ilişkin görüşlerinizi ciddiye alır ve hızlıca değerlendirir. Bu yüzden, herhangi bir görüşünüz olması halinde bizimle iletişime geçmekte tereddüt etmeyiniz.
Kişisel verilerinizi işleme şeklimiz sizi tatmin etmiyorsa, Belçika Veri Koruma Kurulu (Rue de la Presse 35, 1000 Brussels veya contact@apd-gba.de) veya ikamet ettiğiniz, işyerinizin bulunduğu veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği AB Üye Devleti’nin veri koruma kuruluna şikayet gönderme hakkınız bulunmaktadır.


8 Verilerim ne kadar süre muhafaza edilmektedir?

Tam saklama süresi kişisel verilerin işlenme amacına göre değişmektedir.
Prensipte, LLBG kişisel verilerin saklanması için şu kriterleri kullanmaktadır: (i) kişisel veriler toplanma amacına ulaşma için gereken süre boyunca saklanmaktadır ve (ii) bu bakımdan ilgili kanuni, düzenleyici ve şirket içi gerekliliklerle her zaman bağdaşmaktadır.
Daha belirgin olması açısından, sizinle ilgili veri tabanımızda tuttuğumuz ve belirli bir sözleşmeyle ilgili olmayan kişisel veriler bizimle son iletişime geçtiğiniz andan itibaren 120 ay sonra kaldırılmaktadır.
Bizimle akdetmiş olduğunuz (veya çalıştığınız şirketin bizimle akdetmiş olduğu) bir sözleşmeyle ilgili olan kişisel veriler için saklama süresi, emredici hukuki veya düzenleyici kurallar daha uzun veya daha kısa saklama süresi gerektirmediği müddetçe, söz konusu sözleşme süresince ve söz konusu sözleşme tahtındaki taleplerin zamanaşımına uğrayacağı süre sonuna kadar devam eder. Bu sürenin bitiminden sonra kişisel verileriniz sistemlerimizden kaldırılacaktır.
CCTV görüntüleri elde edildiği ülkede izin verilen azami süre boyunca saklanmaktadır.
Bir uyuşmazlık bağlamında toplanan veya işlenen kişisel veriler (i) uyuşmazlık sulh yoluyla çözüldüğü zaman, (ii) bir daha temyiz edilemeyecek bir nihai karar verildiği zaman veya (iii) talep zamanaşımına uğradığı zaman kaldırılmaktadır.

 

9 Gizlilik politikasının tadili

Bu gizlilik politikası tadil edilebilir. Bu gizlilik politikası en son 1 Mayıs 2019 tarihinde tadil edilmiştir. Bu gizlilik politikasında belirtildiği şekilde, kişisel verilerinizin işlenmesine gelecekte yapılacak tadiller veya eklemeler web site(leri)miz üzerinden (örneğin, pop-up ekranlarıyla) ve her zamanki iletişim kanallarımız aracılığıyla (örneğin, e-posta adresiniz bizde varsa e-posta yoluyla) size önceden bildirilecektir. Ancak lütfen her zaman en son versiyonu kullandığınızdan emin olunuz.


10 Bizimle iletişime geçin

Genel sorular için privacy@llbg.com adresine e-posta göndererek her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gizlilikle ilgili sorular ve/veya haklarınızı kullanmak için lütfen 7. bölümde verilen e-posta adresini kullanınız. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.