Přechod na udržitelnější obaly

Obal je nepostradatelný pro ochranu a životnost téměř každého produktu – to platí i pro naše pekárenské výrobky v LLBG. Ať už je obal z papíru, plastu nebo kartonu, každý materiál má nějaký dopad na životní prostředí. Abychom co nejvíce omezili náš dopad, přecházíme na neustále udržitelnější obaly.

Jak to děláme?

Opakovaným využíváním materiálu v maximální možné míře. Více než v průměru 80 % obalů společnosti LLBG dnes obsahuje již recyklovaný materiál. Experimentujeme navíc s alternativními udržitelnými obaly, jako jsou vratné bedny a plátěné pytle na chléb.

Společnost LLBG se rovněž zavázala k zákazu používání zbytečných plastů (na jedno použití) pomocí těchto kroků:

• Změna designu obalů, způsobů dodávky a další změny.
Na základě tohoto předsevzetí již došlo k vylepšení designu některých obalů, tak, že jsou nyní lehčí nebo tenčí a spotřebují méně materiálu, a k nahrazení plastů papírem, lepenkou nebo recyklovatelnými materiály.
 
• Zajištění toho, aby všechny plastové obaly byly znovu použitelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné.
Díky tomu je více než 90 % obalů společnosti LLBG recyklovatelných.
 
• Zajištění toho, že všechny plastové obaly jsou opětovně použity, recyklovány nebo kompostovány.
Proto společnost LLBG preferuje monomateriály – kvůli jejich lepší recyklovatelnosti.
 
Jak to děláme?