Lepší svět prostřednictvím špičkových výrobků

Díky tomu, že začleňujeme udržitelnost do naší strategie získávání zdrojů a do inovací výrobků a značek, dodáváme světu pekařské výrobky, které jsou lepší pro lidi a lepší i pro naši planetu.

Lepší svět prostřednictvím špičkových výrobků

Lepší svět se zdravější planetou

Snížením emisí uhlíku chceme udržet naši planetu zdravou. Péče o naši planetu však souvisí i se zdravím půdy, snižováním množství odpadu a podporováním našich komunit.

Lepší svět se zdravější planetou

Lepší svět se šťastnějšími lidmi

Tím, že dáváme našim zaměstnancům možnost plně rozvinout svůj potenciál, usilujeme o spokojené a zdravé zaměstnance, kteří prospívají díky bezpečnému, inkluzivnímu a odměňujícímu pracovnímu prostředí.

Lepší svět se šťastnějšími lidmi

"Společnost LLBG rychle roste, ale my přitom nezapomínáme na naše lidi, na kvalitu našich produktů ani na naši planetu. Chceme se stát větší, ale především lepší společností."

Guido Vanherpe
Generální ředitel La Lorraine Bakery Group

Zpráva o udržitelnosti

Toto je první Zpráva společnosti La Lorraine Bakery Group o Udržitelnosti. Doplňuje tak naše finanční výkaznictví nefinančními informacemi, konkrétně o sociálních, environmentálních a ekonomických aspektech udržitelnosti, která je pro La Lorraine Bakery Group a její zainteresované skupiny (jednotlivci, investoři, a další) tolik důležitá.

Tento dokument je především zprávou za rok 2019, pokud však byly k dispozici, zahrnuli jsme též údaje  za rok 2020. Tuto Zprávu o Udržitelnosti máme v úmyslu zveřejnit minimálně jednou za dva roky, a to v souladu se standardy Global Reporting Initiative (GRI) na základní úrovni.