Jak můžeme upéct lepší budoucnost dnes?

Od prvního dne se naše firma řídí hodnotou respektu k produktu, lidem a planetě, který je základem naší udržitelné strategie. Věříme, že můžeme dělat svět lepším skrze špičkové produkty, péči o naši planetu a investování do našich zaměstnanců.
Jak můžeme upéct lepší budoucnost dnes?

Zpráva o udržitelnosti

V La Lorraine Bakery Group jsme naši udržitelnou strategii uvedli do pohybu v roce 2023. Jsme hrdí na to, že náš pokrok můžeme sdílet se všemi zúčastněnými stranami. Přečtěte si naši zprávu o udržitelnosti pro rok 2023 a seznamte se s našimi loňskými udržitelnými milníky a cíli do budoucích let. Společně s našimi zaměstnanci, dodavateli, zákazníky a rodinnými akcionáři pečeme lepší svět!
 
Zpráva o udržitelnosti

Naše udržitelná strategie je založena na
10 celofiremních projektech,
díky kterým dosáhneme našich udržitelných cílů.

Odpovědné získávání zdrojů

Pečujeme o budoucnost skrze odpovědné získávání zdrojů a čelení problémům udržitelnosti spojeným s uhlíkovou stopou, odlesňováním, ochranou zvířat a důstojnými pracovními podmínkami ve spolupráci s našimi dodavateli.

Odpovědné získávání zdrojů

Udržitelné inovace

Transformace budoucích pekáren díky udržitelným inovacím pro výrobu pečených produktů, které jsou lahodné, výživné a šetrné k životnímu prostředí.

Udržitelné inovace

Smysluplné značky

Vytváříme radostné zážitky skrze portfolio účelově zaměřených značek s cílem budovat větší, ale především lepší firmu.

Smysluplné značky

Reporting a uhlíkový akční plán

Zajištění firemního růstu bez uhlíkových emisí a transparentní reporting, dosažení vlastní uhlíkové neutrality do roku 2039 a pro celý náš hodnotový řetězec do roku 2050.

Reporting a uhlíkový akční plán

Energetická transformace a snížení spotřeby

Směřujeme k ekologičtějšímu a úspornějšímu provozu pekárny, snižujeme spotřebu energie na technické minimum a přecházíme na obnovitelné zdroje. 

Energetická transformace a snížení spotřeby

Pšenice a regenerativní zemědělství

Chráníme to, co nám příroda dává skrze aktivní snahu o přechod k regenerativnímu zemědělství, snížení uhlíkových emisí a péči o půdu a biodiverzitu pro pěstování vysoce kvalitní pšenice.

Pšenice a regenerativní zemědělství

Recyklovatelné obaly

Naše pekařské produkty balíme do udržitelných obalů a vytváříme tak uzavřený systém pro recyklaci a snížení spotřeby obalů.

Recyklovatelné obaly

Nulový potravinový odpad

Ani drobek nazmar, díky závazku produkovat nulový potravinový odpad, snižovat jeho množství na minimum a lépe zužitkovat nevyhnutelný odpad z potravin.

Nulový potravinový odpad

Komunita

Rosteme společně s našimi místními komunitami skrze poskytování vzdělání pro znevýhodněnou mládež a lepší přístup ke kvalitním potravinám.

Komunita

Spokojení zaměstnanci

Pečujeme o naši pekařskou rodinu, dbáme o štěstí a zdraví našich zaměstnanců a zajišťujeme bezpečné, inkluzivní a povzbuzující pracovní prostředí.

Spokojení zaměstnanci

„Jednou z našich hlavních výzev je dosáhnout firemního růstu bez zvýšení emisí uhlíku. Jsem hrdý na to, že se nám v roce 2023 podařilo tyto emise snížit o 30 %.“

Guido Vanherpe
Generální ředitel La Lorraine Bakery Group

Naše iniciativy týkající se udržitelnosti

Chcete vědět více o iniciativách LLBG stát se udržitelnější společností?