LLBG předkládá písemný závazek k Iniciativě Science Based Targets


V LLBG bereme naše závazky vůči planetě vážně a uvědomujeme si, jak významně mohou společnosti přispět k minimalizaci rizik, která představuje změna klimatu pro budoucnost naší planety.

Ačkoli se udržitelnost netýká pouze uhlíku, snížení emisí uhlíku (kategorie 1, 2 a 3) je jednou z našich hlavních priorit. Děláme vše pro to, abychom omezili množství emisí skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry, v souladu s tím, co je podle vědeckých poznatků nezbytné pro splnění cílů Pařížské dohody.

Proto jsme v březnu 2023 podepsali iniciativu Science-Based Targets (SBTi) a upevnili tak náš závazek ke klimatické neutralitě. Tímto se připojujeme k rostoucí skupině předních společností, které si stanovují cíle pro snižování emisí uhlíku v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatu.

Ačkoli se udržitelnost netýká pouze uhlíku, snížení emisí uhlíku (kategorie 1, 2 a 3) je jednou z našich hlavních priorit. Děláme vše pro to, abychom omezili množství emisí skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry, v souladu s tím, co je podle vědeckých poznatků nezbytné pro splnění cílů Pařížské dohody.
Proto jsme v březnu 2023 podepsali iniciativu Science-Based Targets (SBTi) a upevnili tak náš závazek ke klimatické neutralitě. Tímto se připojujeme k rostoucí skupině předních společností, které si stanovují cíle pro snižování emisí uhlíku v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o klimatu.
V současné době připravujeme vědecky podložené cíle snižování emisí a zavazujeme se, že tyto cíle předložíme SBTi během následujících 24 měsíců ke schválení. Z hlediska našich emisí v kategoriích 1 a 2 se řídíme hranicí 1,5 °C. U našich emisí v kategorii 3 se řídíme plánem k udržení globálního oteplování pod 2 °C. Náš akční plán SBTi také zahrnuje rozdělení emisí na FLAG (lesy, půda, zemědělství) a emise mimo FLAG.

Iniciativa Science Based Targets (SBTi) je nezisková iniciativa v oblasti klimatu, vedená CDP, UN Global Compact, World Resources Institute a World Wildlife Fund. SBTi stanovuje jasnou metodiku, podle níž si společnosti mohou určit své cíle v oblasti snižování emisí uhlíku v souladu s tím, co je podle vědeckých poznatků nezbytné pro splnění cílů Pařížské dohody.