LLBG przystępuje do Inicjatywy Science Based Targets


W LLBG poważnie traktujemy nasze zobowiązania wobec planety, dostrzegamy rolę, jaką firmy mogą odegrać w minimalizowaniu ryzyka, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne w kontekście przyszłości naszej planety.

Choć nie chcemy ograniczać zrównoważonego rozwoju do węgla, redukcja naszych emisji dwutlenku węgla (zakres 1, 2 i 3) jest jednym z naszych priorytetów. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ograniczyć ilość emitowanych przez nas do atmosfery gazów cieplarnianych, zgodnie z tym, co według nauki jest koniecznie do osiągnięcia celów Porozumienia paryskiego.

Dlatego w marcu 2023 roku przystąpiliśmy do inicjatywy Science Based Targets (SBTi), zwiększając nasze zobowiązanie do realizacji celów w zakresie neutralności klimatycznej. Tym samym dołączamy do rosnącej grupy wiodących firm, które wyznaczają cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla zgodnie z najnowszym stanem wiedzy o klimacie.

Choć nie chcemy ograniczać zrównoważonego rozwoju do węgla, redukcja naszych emisji dwutlenku węgla (zakres 1, 2 i 3) jest jednym z naszych priorytetów. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ograniczyć ilość emitowanych przez nas do atmosfery gazów cieplarnianych, zgodnie z tym, co według nauki jest koniecznie do osiągnięcia celów Porozumienia paryskiego.
Dlatego w marcu 2023 roku przystąpiliśmy do inicjatywy Science Based Targets (SBTi), zwiększając nasze zobowiązanie do realizacji celów w zakresie neutralności klimatycznej. Tym samym dołączamy do rosnącej grupy wiodących firm, które wyznaczają cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla zgodnie z najnowszym stanem wiedzy o klimacie.
Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania naszych celów redukcji opartych na danych naukowych i zobowiązujemy się je przedstawić SBTi w terminie najbliższych 24 miesięcy. Po tym czasie zostaną one zatwierdzone przez SBTi. W odniesieniu do naszych emisji z zakresu 1 i 2 podejmujemy wysiłki mające na celu ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C. W kontekście naszych emisji z zakresu 3 dążymy do ograniczenia globalnego ocieplenia znacznie poniżej 2°C. Nasz plan działań w zakresie SBTi będzie uwzględniał również podział na emisje w gospodarce leśnej, gruntowej i rolnictwie [ang. FLAG – forest, land, agriculture] oraz pozostałe.

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to wielostronna inicjatywa klimatyczna non-profit, prowadzona przez CDP, ONZ Global Compact, Światowy Instytut Zasobów i Światowy Fundusz na rzecz Przyrody. SBTi określa jasną metodologię dla firm w zakresie wyznaczania celów redukcji emisji dwutlenku węgla, zgodnie z tym, co według nauki jest koniecznie do osiągnięcia celów Porozumienia paryskiego.