LLBG dient toezeggingsbrief in voor het Science Based Targets Initiative


Bij LLBG nemen we onze inzet voor de planeet serieus en erkennen we de rol die bedrijven kunnen spelen om het risico dat klimaatverandering vormt voor de toekomst van onze planeet tot een minimum te beperken.

Hoewel we duurzaamheid niet willen reduceren tot alleen koolstof, is de vermindering van onze koolstofuitstoot (Scope 1, 2 en 3) een van onze grootste prioriteiten. We doen alles wat we kunnen om de hoeveelheid broeikasgassen die we in de atmosfeer uitstoten te beperken, in lijn met wat volgens de wetenschap nodig is om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen.

Daarom hebben we in maart 2023 de toezeggingsbrief van het Science-Based Targets initiative (SBTi) ondertekend, waarmee we ons engagement voor klimaatneutraliteit versterken. Daarmee sluiten we ons aan bij de groeiende groep vooraanstaande bedrijven die CO2-reductiedoelen stellen in lijn met de nieuwste klimaatwetenschap.

Hoewel we duurzaamheid niet willen reduceren tot alleen koolstof, is de vermindering van onze koolstofuitstoot (Scope 1, 2 en 3) een van onze grootste prioriteiten. We doen alles wat we kunnen om de hoeveelheid broeikasgassen die we in de atmosfeer uitstoten te beperken, in lijn met wat volgens de wetenschap nodig is om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen.
Daarom hebben we in maart 2023 de toezeggingsbrief van het Science-Based Targets initiative (SBTi) ondertekend, waarmee we ons engagement voor klimaatneutraliteit versterken. Daarmee sluiten we ons aan bij de groeiende groep vooraanstaande bedrijven die CO2-reductiedoelen stellen in lijn met de nieuwste klimaatwetenschap.
We ontwikkelen momenteel onze wetenschappelijk onderbouwde reductiedoelen en verbinden ons ertoe deze doelen binnen de komende 24 maanden aan het SBTi voor te leggen, waarna ze door het SBTi zullen worden goedgekeurd. Voor onze scope 1- en 2-emissies volgen we het 1,5°C-traject. Voor onze scope 3-emissies volgen we het traject om de opwarming van de aarde ruim onder de 2°C te houden. Ons SBTi-stappenplan zal ook rekening houden met het verschil tussen FLAG-emissies (forest, land, agriculture) en niet-FLAG-emissies.
Het Science-Based Targets Initiative (SBTi) is een multistakeholders- en klimaatinitiatief zonder winstoogmerk, geleid door CDP, het UN Global Compact, het World Resources Institute en het Wereld Natuur Fonds. Het SBTi formuleert een duidelijke methodologie voor bedrijven waarmee ze hun CO2-reductiedoelen kunnen stellen in lijn met wat volgens de wetenschap nodig is om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen.