Kodex chování společnosti LLBG popisuje naše etické standardy.

Tento kód je plně platný pro všechny partnery a zaměstnance LLBG v každé zemi, kde působíme. Primárním cílem je zajistit, aby každá osoba, která jedná jménem LLBG, vykonávala své činnosti etickým způsobem v souladu se zákony, nařízeními a normami, které jsou uvedeny v zásadách, pokynech a pravidlech stanovených LLBG.

Etický kodex