LLBG’nin Davranış İlkeleri şirketimizin etik standartlarını tanımlar.

Bu ilke, faaliyet gösterdiğimiz her ülkedeki tüm LLBG ortakları ve çalışanları için tam anlamıyla geçerlidir. Buradaki temel amaç, LLGB’nin adı altında çalışan her bir bireyin faaliyetlerini etik bir şekilde, politikalarda, kılavuz ilkelerde ve LLBG tarafından belirlenen kurallarda kanuna, yönetmeliklere ve normlara uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlamaktır.

Davranış ilkeleri