De LLBG Gedragscode beschrijft onze ethische gedragsnormen

Deze code is van toepassing op alle LLBG partners en medewerkers in elk land waar we actief zijn. Het primaire doel is te verzekeren dat elke persoon die handelt namens LLBG zijn activiteiten op een ethische manier en in overeenstemming met de wetten, de regelgeving en de normen uitvoert zoals deze in de policies, richtlijnen en regels opgesteld door LLBG beschreven staan.

Gedragscode