Kodeks postępowania LLBG opisuje normy etyczne naszej firmy

Kodeks obowiązuje wszystkich partnerów i pracowników firmy LLBG we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. Głównym celem istnienia kodeksu jest zapewnienie, że każda osoba działająca w imieniu LLBG postępuje w sposób zgodny z przepisami prawa, regulaminami i normami, takimi jak te określone w naszej polityce, w wytycznych i zasadach.

Kodeks postępowania