Nasze rodzinne wartości

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

Rzeczowość

Rzeczowość

Szacunek dla 3 P (produktu, planety, personelu)

Szacunek dla 3 P (produktu, planety, personelu)

Własność

Własność

Wspólna pasja (dla produktów, klientów i konsumentów)

Wspólna pasja (dla produktów, klientów i konsumentów)

Nasza ambitna misja

Każdego dnia wstajemy, aby wspólnie wypiekać lepszy świat. Zapewniamy szeroki dostęp do bardziej naturalnych, smaczniejszych i świeższych produktów piekarniczych, przyczyniając się do zbilansowania codziennej diety i radości konsumentów. Robimy to w sposób zrównoważony, umożliwiając ludziom odkrywanie ich pełnego potencjału.

Nasza ambitna misja

Obietnica naszej marki

Baking a better world together

Nasza strategia

Co chcemy osiągnąć?

Dzięki naszym 4 kompetentnym, wspólnie powiązanym jednostkom biznesowym przyjmujemy zwycięską strategię tworzenia wiodących produktów. Prowadzimy produkcję na dużą skalę i realizujemy koncepcje wprowadzania produktów na rynek z zachowaniem rzemieślniczej jakości, jednocześnie zapewniając innowacyjność, spójną jakość, zróżnicowany wygląd oraz smak produktów na istniejących i nowych rynkach.
Nasza strategia
Co chcemy osiągnąć?

na kolejne 20–50 lat

Chcemy rozwijać się jako wielopokoleniowa, przedsiębiorcza firma, która dba o zrównoważony rozwój i z pasją podchodzi do jakości oraz innowacji, która dba o wszystkich swoich partnerów oraz planetę, stając się tym samym większą, ale przede wszystkim lepszą firmą.

Narodziny słynnego logo LLBG

Nasze korzenie

Nasze korzenie

Nasze logo wyraża dynamikę i ruch. Ruch zaczyna się w środku, reprezentuje nasze silne rodzinne wartości, ambitną misję i jasną wizję opartą na prawdziwym duchu przedsiębiorczości.

Nieustanny ruch

Nieustanny ruch

Przekształca się w stale obracający się i zrównoważony ruch wzrostu. LLBG jest w nieustannym ruchu, jak płynąca woda, która żłobi rzeki, jeziora i oceany.

Od firmy dobrej do ikony przedsiębiorczości

Od firmy dobrej do ikony przedsiębiorczości

Nasze logo ma „otwartą” formę: to symbol nieustannego, zrównoważonego ruchu, patrzenia poza horyzont, chęć stawania się większą, ale przede wszystkim lepszą firmą.