Lepszy świat dzięki produktom najwyższej jakości

Dzięki uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w naszej strategii zaopatrzenia, innowacyjności produktów i marek dostarczamy światu produkty piekarnicze lepsze dla ludzi i lepsze dla planety.

Lepszy świat dzięki produktom najwyższej jakości

Lepszy świat i zdrowsza planeta

Poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla chcemy utrzymać naszą planetę w zdrowiu. Ale troska o naszą planetę to także dbanie o kondycję gleby, zmniejszenie ilości odpadów i zaangażowanie społeczne.

Lepszy świat i zdrowsza planeta

Lepszy świat i szczęśliwsi ludzie

Dając naszym pracownikom szansę na pełny rozwój ich potencjału, pragniemy, by byli oni szczęśliwymi i zdrowymi pracownikami, którzy rozwijają się w bezpiecznym, inkluzywnym i satysfakcjonującym miejscu pracy.

Lepszy świat i szczęśliwsi ludzie

„LLBG szybko się rozwija, pamiętając o personelu, produktach i planecie. Chcemy stawać się firmą większą, ale przede wszystkim lepszą.”

Guido Vanherpe
CEO La Lorraine Bakery Group

Raport zrównoważonego rozwoju

Prezentujemy pierwszy raport La Lorraine Bakery Group dotyczący zrównoważonego rozwoju. Uzupełnia on sprawozdawczość finansową LLBG o informacje niefinansowe, a dokładniej aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne zrównoważonego rozwoju, które są ważne dla La Lorraine Bakery Group i jej interesariuszy.

Dokument dotyczy głównie roku 2019 r., jednak będzie on uzupełniony o dane z 2020 roku, kiedy staną się dostępne. Raport zrównoważonego rozwoju będzie publikowany przez La Lorraine Bakery Group, co najmniej raz na dwa lata, zgodnie ze standardami Global Reporting Initiative (GRI), Core level.