La Lorraine Polsko přechází na 100 % zelenou elektřinu


V LLBG je budoucnost zelená. V případě nevyhnutelné spotřeby energie jsme v nadcházejících letech odhodláni přejít k obnovitelným zdrojům energie. Naším prvním cílem je přejít do roku 2030 na 100 % zelenou elektřinu (kategorie 2) a do roku 2039 zahrnout také spotřebu paliv a plynu (kategorie 1).

S potěšením oznamujeme, že v lednu 2023 přešel náš výrobní závod v Polsku na 100 % obnovitelnou elektřinu. To vedlo ke snížení emisí uhlíku o více než 35 000 tun. Naše další výrobní závody budou následovat v příštích letech.

V roce 2022 jsme také zahájili program energetické účinnosti. Společnost LLBG se zavázala snížit spotřebu energie meziročně o 4 %. Protože nejlepší energie je ta, kterou ušetříme.

Jako první jsme zvýšili povědomí o našich energetických „hotspotech“ a identifikovali potenciální oblasti pro snížení spotřeby. To zahrnuje optimalizaci našich procesů a efektivitu výroby, hledání alternativních postupů pečení a zlepšování naší stavební techniky a zařízení tak, aby byly energeticky účinnější. Jen v roce 2022 jsme díky naším počátečním iniciativám snížili spotřebu o 825 000 kWh ve srovnání s rokem 2021.

„O energetickou optimalizaci jsme usilovali vždy, ale od doby, kdy naši rodinní akcionáři zformulovali nové udržitelné cíle pro LLBG, jsme se posunuli o třídu výš. Uvědomujeme si, že transformace na bezemisní podnikání je jediný způsob, jak zůstat relevantní na trhu i v příštím desetiletí. Díky našim ambicím se energetická transformace stala součástí všech strategických diskusí a pohonem pro inovace v našem podnikání. Už nejde jen o budoucnost: to, co se zpočátku zdálo jako nereálný sen, se nyní stalo přesvědčením, že podnikání s nulovými emisemi oxidu uhličitého je možné a představuje jasnou cestu za našim cílem.“

Jan Sinnaeve
Manažer technických služeb skupiny