La Lorraine Poland przechodzi na 100% ekologiczną energię elektryczną


W LLBG przyszłość jest eko. W związku z tym, że zużycia energii po prostu nie jesteśmy w stanie uniknąć, w nadchodzących latach zamierzamy przejść na odnawialne źródła energii. Naszym pierwszym celem jest przejście na 100% ekologiczną energię elektryczną (zakres 2) do 2030 roku, a następnie ograniczenie zużycia paliw i gazu (zakres 1) do 2039 roku.

Z dumą informujemy, że w styczniu 2023 roku nasz zakład produkcyjny w Polsce przeszedł na 100% odnawialną energię elektryczną. Dzięki temu ograniczyliśmy emisję dwutlenku węgla o ponad 35 000 ton. Nasze pozostałe zakłady produkcyjne pójdą w jego ślady w nadchodzących latach.

W 2022 roku uruchomiliśmy także nasz program efektywności energetycznej. LLBG dąży do ograniczenia zużycia energii o 4% w skali roku, bo najlepsza energia to ta, której nie zużywamy.

Zaczęliśmy od budowania świadomości na temat naszych hotspotów energetycznych i zidentyfikowania potencjalnych obszarów redukcji. Oznacza to optymalizację naszych procesów i wydajności produkcji, poszukiwanie alternatywnych sposobów wypiekania oraz doskonalenie technik i instalacji budowlanych, aby były bardziej energooszczędne. W samym 2022 roku nasze pierwsze inicjatywy doprowadziły do zmniejszenia zużycia energii o 825 000 kWh w porównaniu z 2021 rokiem. 

„Optymalizacja energii zawsze była w centrum naszego zainteresowania, ale odkąd nasi rodzinni udziałowcy sformułowali nowe cele LLBG w zakresie zrównoważonego rozwoju, przeszliśmy do innej ligi. Wiemy, że transformacja w kierunku działalności o zerowej emisji dwutlenku węgla to jedyny sposób na to, aby nasza firma cieszyła się niezmiennym uznaniem w następnych dziesięcioleciach. Dzięki naszym ambitnym celom transformacja energetyczna stała się częścią wszystkich strategicznych dyskusji i motorem napędowym innowacji w naszej firmie. I nie chodzi już tylko o przyszłość: to, co z początku wydawało się jedynie mrzonką, teraz przełożyło się na przekonanie, że działalność o zerowej emisji dwutlenku węgla jest możliwa i może stanowić plan działań wspierający nasze ambicje”.

Jan Sinnaeve
Group Technical Service Manager