La Lorraine Poland stapt over op 100% groene stroom


Bij LLBG is de toekomst groen. Voor het energieverbruik dat we simpelweg niet kunnen vermijden, willen we de komende jaren overstappen op hernieuwbare energiebronnen. Allereerst richten we ons erop om tegen 2030 over te stappen op 100% groene elektriciteit (scope 2) en ons brandstof- en gasverbruik (scope 1) volgt tegen 2039.

Met trots kondigen we aan dat we in januari 2023 voor onze productielocatie in Polen zijn overgeschakeld op 100% hernieuwbare elektriciteit. Dit resulteerde in een koolstofreductie van meer dan 35.000 ton. Onze andere productielocaties zullen de komende jaren volgen.

In 2022 startten we ook ons energiebesparingsprogramma. LLBG wil zijn energieverbruik jaarlijks met 4% verlagen, want de beste energie is de energie die we niet gebruiken.

We zijn begonnen met bewustzijn te creëren over onze energiekwesties en het identificeren van mogelijke gebieden waar kan worden gereduceerd. Dat komt neer op het optimaliseren van onze processen en de productie-efficiëntie, het zoeken naar alternatieve bakprocessen en het verbeteren van onze gebouwtechniek en installaties om ze energiezuiniger te maken. Alleen al in 2022 hebben onze eerste initiatieven geleid tot een reductie van 825.000 kWh ten opzichte van 2021. 

"Energieoptimalisatie stond altijd al op onze radar, maar sinds onze familiale aandeelhouders de nieuwe duurzaamheidsdoelen van LLBG hebben opgesteld, hebben we de lat heel veel hoger gelegd. We weten dat de transformatie naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering de enige manier is voor onze onderneming om onze positie te behouden in de komende tien(tallen) jaren. Dankzij onze ambitieuze doelstellingen is de energietransitie onderdeel geworden van alle strategische discussies en een drijvende kracht voor innovatie binnen onze onderneming. En het gaat niet meer louter over de toekomst van de planeet: wat eerst een onrealistische droom leek, is nu veranderd in de overtuiging dat een CO2-neutrale onderneming mogelijk is en de manier is om onze ambitie te ondersteunen."

Jan Sinnaeve
Group Technical Service Manager