Kodex dodavatele LLBG vstupuje v platnost


V LLBG chceme podnikat eticky - z environmentálního i sociálního hlediska. To platí nejen pro naše vlastní činnosti, ale také pro řízení našeho dodavatelského řetězce. Proto usilujeme o strategii odpovědného získávání zdrojů, která vyniká jak v tradičních klíčových ukazatelích výkonnosti pro veřejné zakázky, tak v oblasti udržitelnosti.

Společně s našimi dodavateli chceme usilovat o snížení uhlíkové stopy a dosažení našich environmentálních, sociálních a etických cílů z hlediska odlesňování, ochrany zvířat a důstojných pracovních podmínek. 

Kodex dodavatele

V roce 2023 jsme naše environmentální, sociální a etické požadavky vůči dodavatelům převedli do nového kodexu dodavatele pro LLBG. Tento kodex stanuje minimální požadavky, které společnost LLBG má na své dodavatele a subdodavatele, a to v rámci jejich vlastních činností i jejich dodavatelského řetězce.

Naším cílem je, aby se do konce roku 2023 na 75 % přímých výdajů společnosti LLBG vztahoval náš vlastní kodex nebo jeho obdoba od dodavatele. 

Kodex dodavatele

Dotazník ESG

V roce 2023 také začneme posuzovat environmentální a sociální dopady našich dodavatelů prostřednictvím dotazníku ESG. V roce 2023 se zaměříme na 100 z našich nejvýznamnějších dodavatelů k posouzení 75 % našich přímých nákupních výdajů.

Výstupy nám umožní zmapovat výkonnost našich dodavatelů v oblasti ESG a identifikovat potenciální rizikové oblasti. Na těchto oblastech budeme následně pracovat s našimi dodavateli s cílem vytvořit akční plán a související klíčové ukazatele výkonnosti, které budou oznámeny v roce 2024.

„Abychom upekli lepší svět, musíme jednat společně s celým naším dodavatelským řetězcem. Chceme navázat kontakt s našimi dodavateli, abychom pochopili, kde se aktuálně nacházejí na své cestě k udržitelnosti a jaká jsou jejich potenciální problematická místa. Tím však naše odpovědnost nekončí. Chceme také skutečně spolupracovat s našimi dodavateli a motivovat je tak k větší udržitelnosti. Prostřednictvím stanovování cílů a pravidelného měření, ale také skrze sdílení znalostí a školení. Využití síly našeho ekosystému je zásadní pro dosažení našeho cíle: inspirovat naše dodavatele, aby se připojili k naší cestě za udržitelností a společně tak přispěli k udržitelnější budoucnosti."

Ilse Wuyts
Ředitelka nákupu pro skupinu