LLBG's gedragscode voor leveranciers treedt in werking

 

Bij LLBG willen we vanuit sociaal en ecologisch oogpunt op een ethische manier zaken doen. En niet alleen voor onze eigen activiteiten, maar ook bij het beheer van onze toeleveringsketen. Daarom willen we een strategie voor verantwoorde inkoop opzetten die uitblinkt in zowel de traditionele KPI's voor inkoop als in duurzaamheid.

We willen samen met onze leveranciers onze ecologische voetafdruk verkleinen en onze ecologische, sociale en ethische ambities op het vlak van ontbossing, dierenwelzijn en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden realiseren.

Gedragscode voor leveranciers

In 2023 hebben we onze ecologische, sociale en ethische verwachtingen voor onze leveranciers vertaald in een nieuwe gedragscode voor leveranciers. Deze code beschrijft het minimum dat LLBG van al haar leveranciers en onderleveranciers verwacht, voor hun eigen activiteiten en die van hun toeleveringsketen.

Ons doel is dat tegen eind 2023 75% van de directe uitgaven van LLBG onder onze eigen gedragscode of een gelijkwaardige code van een leverancier zal vallen.

Gedragscode voor leveranciers

ESG-vragenlijst

In 2023 zullen we ook de ecologische en sociale impact van onze leveranciers beoordelen aan de hand van een ESG-vragenlijst. In 2023 zullen we ons focussen op onze top 100 leveranciers, waarbij we 75% van onze directe inkoopuitgaven zullen beoordelen.  

Met de antwoorden kunnen we de ESG-prestaties van onze leveranciers in kaart brengen en potentiële risico's identificeren. We zullen samen met onze leveranciers aan die risico's werken met het doel een actieplan en bijbehorende KPI's te ontwikkelen, waarover in 2024 zal worden bericht. 

"Om er een betere wereld van te bakken, moeten we samen met onze toeleveringsketen handelen. We willen een band opbouwen met onze leveranciers om te begrijpen waar ze zich bevinden in hun duurzaamheidstraject en wat hun potentiële belangrijke punten van zorg zijn. Maar daar stopt onze verantwoordelijkheid niet. We willen ook op een oprechte manier het gesprek aangaan met onze leveranciers en hen stimuleren om duurzamer te worden. Door doelen te stellen en regelmatig te beoordelen, maar ook door kennis te delen en opleidingen te geven. Alleen door gebruik te maken van de kracht van ons ecosysteem, kunnen we ons doel bereiken: onze leveranciers inspireren om mee te doen aan ons duurzaamheidstraject en samen bij te dragen aan een duurzamere toekomst."

Ilse Wuyts
Group Purchasing Director